Česká škola lyžování

Technika a met.poznámky

Technika a met.poznámky

Část technika a metodické poznámky vychází z obecných i speciálních částí biomechaniky a pedagogiky (v její metodické části).


Tato část je základním popisem techniky jednotlivých oblouků aktuální struktury výuky sjiždění a zatáčení (viz příloha č.1. pokynu MŠMT ČR v části "Plán výuky ČŠL") a uvádí i základní metodické poznámky k podmínkám jejich výuky, některým možným základním chybám i možnostem jejich nápravy.

 

Její digitální forma umožňuje jak návaznost interních nosných metodických postupů členský AZ Interski ČR, tak průběžnou aktualizaci na základě shody těchto AZ i postupného vývoje terminologie. 

Copyright ©2010 Drosera s.r.o.