Česká škola lyžování

Snowboarding

Literatura:


Binter, L. a kol. Snowboarding. Praha : Grada

Binter, A. a kol. Snowboarding-DVD. Č.Budějovice : Ped. centrum ČB 

Copyright ©2010 Drosera s.r.o.