Česká škola lyžování

Historie

Hi1Dávno - pradávno (před 4 až 5 tisíci lety vznikly lyže patrně ze sněžnic a používaly se k lovu zvěře pro obživu. V Norsku bylyHi2 nalezeny staré malby v jeskyních asi z roku 1 400 let př. n. l. zachycující tehdejší situaci.

Lyže - jako součást boje (přesuny armád ve válce Švédsko - norské 1718) a zábavy (lidové kratochvíle) byly popsány i v knihách MAGNUS ( XVI. stol.) a VALVASOR (XVII. stol.)

 (zdroj: B.Komeštík a materiály UZL SL ČR)

 

 

Hi3

 

21. 11. 1903
     založily v Jablonci nad Jizerou  "Český Ski klub Praha", "Český Krkonošský spolek Ski Jílemnice" a "Český Ski klub Vysoké nad Jizerou"


1. lyžařský svaz na světě = Svaz  lyžařů Království českého

 

 

HiBuch 1903 - 1972
vycházela česká výuka posHiRaktupně z Norských a Alpských technik bloku, které vyvrcholily klasickou

* Francouzskou rotační smykovou technikou
a
* Rakouskou protirotační smykovou technikou

 

 

 

1957 Kročná technikaHiCep


Vladislav Čepelák z FTVS UK formuloval nový přístup k výuce lyžování na základě principů

* otevřených pohybových dovedností  a
* oddělené práce dolních končetin

 

 

1972 - 2010 Česká škola lyžování - řezané oblouky HiPri


Unikátní spolupráce

* Svazu lyžařů ČR = 1.svaz na světě
* Univerzity Karlovy = nejstarší středoevropská univerzitaHiMar


a autoři M.Příbramský (FTVS UK) a J.Maršík (SL ČR) posunuli techniku od kroku k moderním

 

řezaným obloukům


* na principu oddělené práce dolních končetin
* se zahájením oblouku při navazování v inflexním bodě ze základního (neutrálního-frontálního) postoje
* tlakem do vnitřních hran lyží při současném překlopením lyží z ploch na hrany..
* tj. k technice využívající v zahájení, vedení a ukončení oblouku autokinetiku lyží


kterou dnes zjednodušeně nazýváme místo


řezané oblouky - carving

a od které se postupně vyvinula moderní linie

oblouků s drifováním,

umožňující při stejné základní technice účinnou regulaci rychlosti a které společně s linií

klasických smykových oblouků

vhodných např. do volných terénů, vytvářejí tři základní linie modulu "Alpine"  ČŠL.

 

Copyright ©2010 Drosera s.r.o.